Home

Oproepen

Nieuws

Artikelen

Materialen

Beleid

Taalprofielen

Wie is wie?

Mijn gegevens

 

Artikelen

Hier kunt u artikelen lezen die leden hebben aangemaakt. U kunt ook zelf artikelen toevoegen.


Presentatie 21 september 2012 Alet van Leeuwen Steunpunt Taal en Rekenen
Lees verder...

Presentatie 21 september 2012 Mieke Lafleur Hogeschool Utrecht
Lees verder...

Workshop 21 september 2012 Lies Alons Bregje Kaars Sijpesteijn ITTA/UvA
Waar moet een instellingsexamen Spreken en Schrijven aan voldoen?
Lees verder...

Handout workshop 21 september 2012 Fouke Jansen
Lees verder...

Presentatie 21 september 2012 Ed Elbers Universiteit Utrecht
Taalvaardigheid en vakonderwijs: de stand van de kennis
Lees verder...

Samenvatting presentatie 21 september 2012 Ed Elbers Universiteit van Utrecht
Lees verder...

Presentatie 21 september 2012 Koen Jaspaert Katholieke Universiteit Leuven
De avonturen van het Nederlands in de multiculturele maatschappij
Lees verder...

Workshop 25 mei 2012 Christianne Alberts ROC Nijmegen
Argumenteren in de dagelijkse lespraktijk en examinering 3F
Lees verder...

Workshop 25 mei 2012 José Kaptein ID College
Zichtbaar maken van taal- en rekenactiviteiten
Lees verder...

Presentatie 25 mei 2012 Matthijs Eijgelshoven HvA
Effectmeting Taalbeleid
Lees verder...

Presentatie 25 mei 2012 Inge van Meelis & Paulien Mol ITTA
Eigen vaardigheden vakdocenten
Lees verder...

Presentatie 25 mei 2012 P. Teitler
Lees verder...

Presentatie 25 mei 2012 Tiba Bolle & Lies Alons ITTA
Effectieve taaldidactiek
Lees verder...

Presentatie 25 mei 2012 Alet van Leeuwen
Lees verder...

Presentatie 25 mei 2012 Kris van den Branden CTO
Taalbeleid: van mooie woorden naar krachtige daden
Lees verder...

Presentatie 3 februari 2012 Saskia Huybers Roc Ter Aa
Nederlands in De Taalwerkplaats
Lees verder...

Presentatie Amos van Gelderen 3 februari 2012
Lees- en schrijfonderwijs
Lees verder...

Presentatie 3 februari 2012 Alet van Leeuwen
Actualiteit Steunpunt Taal en Rekenen mbo
Lees verder...

Presentatie 3 februari 2012 Marga Tubbing
Workshop Leerstijlen en e-leren
Lees verder...

Presentatie 3 februari 2012 Frans van Hoek / Knup Fuhri Snethlage
Workshop Naar een digitaal portfolio Nederlands in mbo en vmbo
Lees verder...

Presentatie 16 september Christel Kuijpers
Doorstroom mbo-hbo
 
Opbrengsten workshop
Lees verder...

Presentatie 16 september Maaike Kila
Luistervaardig in je vak
 
powerpoint
Lees verder...

Presentatie 16 september Femmy Witte
Instellingsexamens
 
powerpoint
Lees verder...

Presentatie Sylvia Brantsma
Leerzame gesprekken
 
powerpoint
Lees verder...

Presentatie 16 september Bregje Kaars Sijpesteijn
Taaltaken in de procesindustrie
 
powerpoint
Lees verder...

Presentatie 16 september Bregje Kaars Sijpesteijn
Taaltaken in de procestechniek
 
handout
Lees verder...

Presentatie 16 september Jan Stroop
Hun hebben de taal verkwanseld
 
powerpoint
Lees verder...

Presentatie 16 september Erik van Schooten
Ontkavelen van taalonderwijs
 
Powerpoint
Lees verder...

Handout 16 september
Eisen aan schrijfvaardigheid

Achtergrondartikel bij presentatie Mbo schrijft!

 
Bart van der Leeuw en Theun Meestringa beschrijven in dit artikel (uit Levende Talen) een andere manier van kijken naar schrijfproducten, gebaseerd op de genredidactiek.
Lees verder...

Presentatie 16 september Inge van Meelis en Piet Litjens
Mbo schrijft! Een goed voorbeeld doet goed volgen. Inge van Meelis en Piet Litjens
 
In de workshop Mbo schrijft! kwam aan de orde hoe je schrijfvaardigheid van leerlingen kunt ontwikkelen door in verschillende stappen te werken, o.a. door goede tekstvoorbeelden te analyseren met de leerlingen.
Lees verder...

Presentatie 16 september Alet van Leeuwen
Steunpunt taal en rekenen mbo
Lees verder...

Format Instellingsexamen Mbo Schrijven
CINOP CITO
Lees verder...

Presentatie 27 mei Karin Lukassen
Actualiteit Steunpunt Taal en Rekenen
 
27 mei
Lees verder...

Presentatie 27 mei Tiba Bolle drieslag Taal
Verkenning Drieslag Taal
 
27 mei
Lees verder...

Presentatie Taal de Baas Tiba Bolle en Eefje Cadee
27 mei
 

Het opsporen van taalachterstanden

Lees verder...

Presentatie Actieonderzoek I.van Meelis A. Uhlenbeck
27 mei
 
Actieonderzoek: samenwerken met je vakcollega
Lees verder...

Presentatie Piet Litjens Joachim van den Enden
27 mei
 
Mbo leest
Lees verder...

Presentatie Marja van Knippenberg
27 mei
 

Nederlands in het beroepsonderwijs

Lees verder...

Presentatie Aad 't Hart
27 mei 2011
 
Het domein Taal en rekenen ROC Zadkine
Lees verder...

"Schrijven voor het echie"
Schrijfvaardigheid in (v)mbo
 

In dit artikel uit Les (feb 2011) komt aan de orde hoe leerlingen uit het beroepsonderwijs kunnen worden gemotiveerd en ondersteund bij het schrijven en hoe je opdrachten en feedback op het juiste (referentie)niveau kunt geven.
Auteur: Inge van Meelis (ITTA)

Lees verder...

Feedback op spreekvaardigheid
Hoe ondersteun je leerlingen bij het verhogen van hun spreek- en gespreksvaardigheid en hoe zorg je dat de rest van de klas ook baat heeft bij de feedback. Daarover gaat dit artikel van Femmy Witte en Inge van Meelis (ITTA).
Lees verder...

Lezing Paul Lindhout - Taalproblemen op de werkvloer -28 januari 2011
Lees verder...

Presentatie Karin Lukassen - Steunpunt Taal en Rekenen 28 januari 2011
Stand van zaken
Lees verder...

Presentatie Paul Steehouder ECBO - 28 januari 2011
Nederlandse taal in het mbo - Varianten in taalonderwijs
Lees verder...

Presentatie Tiba Bolle ITTA - 28 januari 2011
Taal de baas - Het opsporen van taalachterstanden
Lees verder...

Presentatie Jos Schuurman ROC Midden Nederland - 28 januari 2011
Taalontwikkeling van BBL-leerllingen - een andere kijk op taal leren
Lees verder...

Presentatie 17 september Karin Lukassen
Steunpunt Taal en Rekenen
Lees verder...

Presentatie 17 september José Scholten en Petra Lentjes
Lees verder...

Presentatie 17 september Ilona de Milliano
Lees verder...

Presentatie 17 september Jan Paul De Vries
Centraal ontwikkelde examens taal voor het mbo
Lees verder...

Bijdrage Haas ter Horst 28 juni
Mogelijkheden en keuzes
Lees verder...

BIjdrage Tiba Bolle 28 mei
Coachen van collega's
Lees verder...

Bijdrage Annelies Kappers 28 mei
Zichtbare taaltaken
Lees verder...

Bijdrage Marlies de Groot 28 mei
Kennisdeling
Lees verder...

Bijdrage Catherine van Beumingen 28 mei
Lees verder...

Bijdrage Hedwig de Krosse 28 mei
Protocol Dyslexie
Lees verder...

BIjdrage Piet Litjens 28 mei
Differentiatie
Lees verder...

Presentatie Karin Lukassen 28 mei
Lees verder...

Lezen is iets voor nerds
Leesvaardigheid in de AKA-les, Jacqueline de Maa, Les 164
 
In de AKA komt meer aandacht voor leesvaardigheid, maar dan wel met een praktijkgerichte benadering
Lees verder...

Weg met de taalachterstand
Diagnostisch toets- en lesprogramma Nederlands 'Taal de baas'
 
Het taalniveau van lang niet alle mbo-deelnemers is voldoende om met succes te kunnen deelnemen aan de opleiding.
Lees verder...

Presentatie Amarantis 29 januari 2010
Examenplan Nederlands
Lees verder...

Presentatie Nova College 29 januari 2010
Implementatieplan en examenplan Nova College
Lees verder...

Presentatie Strijbol 29 januari 2010
Presentatie over het geven van feedback op schrijfproducten
Lees verder...

Correctiesysteem en voorbeeldteksten Strijbol
Bij de presentatie op 29 januari 2010 van Stijbol
Lees verder...

Artikel Williams over feedback op schrijfproducten
Achtergrond bij de presentatie van Strijbol op 29 januari 2010
Lees verder...

Presentatie Steunpunt taal en rekenen 29 januari 2010
Lees verder...

Presentatie Drenthe College 29 januari 2010
Lees verder...

Presentatie Cito 29 januari 2010
Lees verder...

Presentatie inspectie 29 januari 2010
Lees verder...

Intensivering Nederlands in het mbo
De stand van zaken bij 15 roc's
 
In het kader van het project Taalontwikkeling in het mbo heeft het ITTA een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken van de intensivering Nederlands in het mbo op 15 roc's.
Lees verder...

Ook de gymdocent is een taaldocent
Saskia Ridder, het Onderwijsblad nr.17 oktober 2009
Lees verder...

Taalassessoren in het mbo
Joke Koopman, LES 60, sept. '09
Lees verder...

Ruim baan voor taalcoaches
Jos? Vorstenbosch, Profiel jaargang 18, nr. 7
Lees verder...

Leesniveau gaat op mbo achteruit
Simon Verhallen, Profiel jaargang 18, nr. 7
Lees verder...

Aanbod genoeg
Hoe maak je een keuze uit mbo-taalmethoden?
 
Afgelopen tijd zijn er veel nieuwe taalmethoden verschenen voor het mbo. Alle methoden zijn gemaakt voor competentiegericht onderwijs en werken toe naar de nieuwe taaleisen voor het mbo. Toch verschillen de methoden flink in opzet en omvang. Hoe uiten die verschillen zich en waar kan je op letten als je een methode moet kiezen? Liesbeth Caron en Inge van Meelis zet het een en ander voor u op een rijtje.
Lees verder...

Presentaties 25 september
Lees verder...

Leren met meer effect
Onderzoek naar gebruik Muiswerk
 
Volledig verslag van SCO Kohnstamminstituut.
Lees verder...

Leer leerlingen vooral lezen in het vak! Leesvaardigheid in vmbo en mbo
Simon Verhallen. Les 159, 2009
 
Meestal denken mensen bij Lezen en Leesbevordering aan het lezen van leuke en spannende boeken (jeugdliteratuur).
Lees verder...

Een bedding hakken voor taalbeleid
Tiba Bolle. Les 159, 2009
 
Tips uit de praktijk van invoering van taalbeleid Nederlands in het mbo.
Lees verder...

In elke opleiding andere accenten
Taalportfolio als begeleidingsinstrument in de competentiegerichte beroepsonderwijs
 
Femmy Eerden-Koops, Margreet van Wijk-Sluyterman
in Les 158 april 2009
Lees verder...

Een beetje strijdbaarheid
De docent Nederlands en zijn taakbelasting
 
Levende Talen Magazine 96 (2009), afl. 3, p. 5-8
Lees verder...

Veel vragen over examens taal
Tineke Snel. Profiel 2, 2009
 
Een kort verslag van de taalcoachacademie januari 2009.
Lees verder...

Hoe de taal terugkomt in het mbo
Annelies Kappers. Levende Talen Magazine, themanummer taalbeleid.
 
Annelies Kappers beschrijft hoe het ROC van Amsterdam taalbeleid opnieuw op de agenda heeft gezet.
Lees verder...

2 vliegen in 1 klap. Praktische tips voor vakdocenten.
Recensie door Marijke van Huijstee. LES 156, 2009
Lees verder...

Must voor anderstaligen. Aandacht voor taal op de bpv-plek levert veel op
Tiba Bolle en Femmy Witte. Profiel, april 2009
 
Het Nova College Santpoort-Noord experimenteerde in het project 'Taalhulp in de bpv-plaats' met extra taalondersteuning op de werkplek voor AKA-leerlingen.
Lees verder...

Als leerlingen in het voortgezet onderwijs niet goed lezen.
Kees Vernooy. Levende Talen Magazine, maart 2009
 
Ongeveer een kwart van de vmbo-leerlingen heeft momenteel moeite om hun schoolboeken te begrijpen.
Lees verder...

Taalwinst via stage
Simon Verhallen. 12-18, maart 2008
 
Ook de stagebegeleiders op de stageplek vervullen een cruciale plek in het taalverwervingsproces.
Lees verder...

Taaltaken voor iedereen
Inge van Meelis. Les 155, 2008
 
Competentiegericht taalonderwijs: de verdeling van taaltaken binnen een docententeam.
Lees verder...

Samenwerking nodig voor warme overdracht
Simon Verhallen. 12-18, 2008
 
Te vaak gaat het mis als anderstalige en taalzwakke vmbo-b leerlingen naar de mbo-2 opleidingen overstappen.
Lees verder...

Taalcoach helpt collega's een handje
Noel Servaes. 12-18, 2008
 
Schoolsucces en taalontwikkeling kunnen niet zonder elkaar. De taalcoach is een van de middelen die een school daarbij kan inzetten.
Lees verder...

Eigen inhoud eerst (deel 3)
Gerard Westhoff. Levende Talen, 2007/3
 

Deel 3

Implicaties voor de praktijk

Lees verder...

Eigen inhoud eerst (deel 2)
Gerard Westhoff. Levende Talen, 2007/1
 

Deel 2

De ontwikkeling van vormbewustzijn: van chunks naar regels

Lees verder...

Eigen inhoud eerst (deel 1)
Gerard Westhoff. Levende Talen, 2006/8
 

Grammaticale regelkennis en het ERK.

Deel 1. Inzichten uit de taalverwervingstheorie

Lees verder...

Uitwisseling en verdieping is hard nodig
Tiba Bolle. Les 155, 2008
 

Er blijkt grote behoefte aan netwerk voor professionele taalcoaches...

Lees verder...

Brede visie op taalontwikkeling
Simon Verhallen. Profiel, 2007/2
 
Er zijn verschillende manieren om meer Nederlandse taal te leren in de beroepsopleidingen van het vmbo en mbo. Het zou beter zijn wanneer de drie verschillende manieren naast elkaar worden toegepast. Het is hoog tijd voor een brede visie op taalbeleid.
Lees verder...